Reklama

TEBRIZ

Tabriz

miasto w Iranie nad rz. Talche-rud; w III w. za panowania Tiridatesa III stol. Armenii; 1054 zagarnięty przez Seldżuków tureckich; 977-1187 stol. Ghaznawidów, na przełomie XIII i XIV w. - Hulagidów; w XIV w. zdobyty przez Timura; za panowania Ismaila I Safawidy (1502-24) stol. Persji; 1514 podbity przez Osmanów, odtąd przedmiot walk z Turcją; 1,2 mln mieszk. (2003); ośr. adm. Azerbejdżanu Wsch.; przem. maszynowy, metalowy, chem., włókienniczy, spoż., drzewny, skórzany; ośr. handlu w regionie uprawy zbóż, bawełny, tytoniu, winorośli; rzemiosło (dywany); węzeł drogowo-kolejowy; lotnisko; uniw. azerski (zał. 1949); meczet z XIV w. (w XIX w. przebudowany w cytadelę), ruiny Błękitnego Meczetu z XV w.; mury miejskie.

Reklama

Powiązane hasła:

PERSKIE KOBIERCE, AZERBEJDŻAN WSCHODNI, TABRIZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama